Solidarity Message | Ergaa Tokkummaa Saba Keenya Hundaaf | የአንድነት መልዕክት

0
523

Solidarity_faith(Gadaa.com) A solidarity message to the Oromo people from the following U.S.-based Oromo organizations (listed alphabetically): Bet’el Oromo Evangelical Church of Minnesota; Bilal Oromo Dawa Center of Minnesota; Macha Tulama Association; Northern California Oromo Community; OFC International Support Group; Oromia Media Network Board; Oromo American Citizens Council; Oromo Community of Minnesota; Oromo Community of Portland; Oromo Members of the Orthodox Church in the U.S.; Oromo Studies Association; Our Redeemer Oromo Evangelical Church of Minnesota; Tawfiq Islamic Center of Minnesota; Tawhid Islamic Center of Minnesota; and TUMSA.

The message is delivered in three languages: Afan Oromo, Amharic and English (presented below in that order) 

ERGAA TOKKUMMAA SABA KEENYA HUNDAAF

Nuti, warri gaditti mallatteessine, Oromootni bakka buutota dhaabbilee Siivikii, dhaabbilee amantaa, barnootaa, hawwaasaa fi dhaabbilee sabquunnamtii adda addaa taane, warra miseensa maatii isaanii du’aan dhaban hundumaaf gadda nutti dhaga’ame sagalee tokkoon dhageessifna. Akkasumas uummata keenya warra miidhaa mootummaan Itoophiyaa saba keenya irraan ga’aa jiru gara kuteenyaan mormaa jirtaniif deggersaa fi ergaa tokkummaa jabaa ta’e isiniif ergina.

Sabni Oromoo mootummoota Itoophiyaa wal jijjiiraa turan jalatti waggaa 120 oliif hacuuccaadhaan gidirfameera. Haa ta’u malee wanti mootummaan gara jabeessa ta’e kan isin amma jala jirtan EPRDF/TPLF torbanoota muraasa darban kana keessa raawwate kun kan dhiyootti ta’eera jennee yaadachuu dandeenyu hundumaan ol hammaataadha.

Magaalaa fi baadiyyaan isin keessa jiraattan hundi humna waraanaatiin qabamee waan jiruuf sodaa guddaa fi qabatamaa keessa akka jirtan ni hubanna. Weerarri gara jabinaa humni waraanaa biyyoolessaa Aga’azii Oromiyaa irratti geggeesse nu keessaa baduu hin danda’u. Barattoota umurii mana barumsaa keessa jiran kan humni waraanaa mootummaa Itoophiyaa ajjeeseef onneen keenya gaddaan cabee jira. Oduu dirqisiifamanii gudeedamuu dubartoota keenyaa dhaga’uudhaan onneen keenya madaa’eera. Isa mootummaan Itoophiyaa sochii isin gootan kanaan shororkeessitummaadha jedhe nuti morminee jirra. Kana irratti eenyutu shororkeessituudha? Barattoota hidhannoo hin qabne warra karaa nagaadhaan mormii isaanii dhageessifatan moo waraana hidhatee isaan ajjeesaa jirudha? Dhugaan ofii isaatii haa dubbatu.

Miidhamni, hacuuccaa fi murtiin dalgaa lafuma ofii keessanii irratti hidhamtoota isin haa taasisu iyyuu malee haala ulfaataa akkasii keessatti iyyuu gara kuteenyaa fi gootummaadhaan qabsoo keessan itti fuftanii jirtu. Dargaggootni Oromoo, naamusni keessan, booreen keessan, jaalalli isin biliisummaaf qabdan, ciminnii fi diddaan isin qorumsa jabaa kana keessatti agarsiiftan, nu boonsee jira. Uummata Itoophiyaa fi kan biroofis burqaa kaka’umsaa fi jabinaa taataniittu. Gumaacha keessaniif dhalootni Oromoo kan isin galateeffatu yeroo ta’u, aarsaa keessan seenaan ni yaadata.

Wal’aansoon saba Oromoo sadarkaa hadha’aa irra ga’ee jira. Amma boodatti deebi’uun hin jiru. Amma dhumaatti fuula duratti tarkaanfachuu malee filannoo biraa hin qabnu. Aarsaa baafame akka waan waa’ee hin baafneetti lakkoofsisuu hin qabnu. Mo’icha as dhiyaate kana adda kutuun balaa guddaa qaba.

Kanaafuu, qabsoo itti fufuu keessatti akka cimtanii fi jabaattan isin jajjabeessuu barbaadna. Karaa fincila adda addaa mootummaan kun uummata Oromoo irratti lola labsee jira. Mootummaan uummata isaa irratti lola labsu itti fufee bulchuudhaaf ga’umsa hin qabu. Kanaaf, Mootummaa Hacuucaa kana jalaa uummata keenya biliisa baasuudhaaf qabsoon jabaatee itti fufuu qaba.

Seenaa keenya keessatti yeroo murteessaa ta’e kanatti, yeroo ergaa tokkummaa kana isiniiferginu, nageenya uummata keenyaaf kadhachaa wal’aansoo kana keessatti waan gochuudandeenyu hundumaan isin cina dhaabannee isin deggeruudhaaf irra deebinee waadaa seenna.

Hafuurri Oromoon Biliisummaaf qabu kana booda waanjoo garbummaa fi hacuuccaa waan baachuu hin dandeenyeef, tures dhiyaates haqni jali’na irratti akka mo’uu fi uummatni keenya akka mo’icha argatu shakkii hin qabnu. Sabni Oromoo guddichi deebi’ee akka biliisomu ni amanna!

የአንድነት መልዕክት ለህዝባችን በሙሉ

እኛ ከታች የፈረምን ሰዎች፣ የኦሮሞ የሲቪክ ተቋማት፣ የሀይማኖት፣ የት/ት ቤቶች፣ የማህበረሰብ እና የመገናኛ ብዙሃን ተወካዮች የሆንን፣ የቤተሰብ አባላቶቻቸውን በሞት ላጡት በሙሉ የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን በአንድ ድምጽ እናሰማለን፡፡ እንደዚሁም የኢትዮጵያ መንግስት በህዝባችን ላይ እያደረሰ ያለውን ጥቃት በጀግንነት እየታገሉ ላሉት ወገኖቻችን የአንድነት እና የድጋፍ መልዕክት እንልካለን፡፡

የኦሮሞ ህዝብ ስፈራረቁ በነበሩት የኢትዮጵያ ነገስታት ከ120 ዓመታት በላይ ስጨቆን መቆየቱ ይታወቃል፡፡ ይሁን እንጂ አሁን እየገዛችሁ ያለው ጨካኝ የኢትዮጵያ መንግስት ባሳለፍናቸው ጥቂት ሳምንታት ውስጥ በእናንቴ ላይ የፈጸመው ታላቅ ጥቃት በቅርቡ ከደረሱት እና ማስታወስ ከምንችለው በደሎች ሁሉ የከፋ ነው፡፡

ያላችሁበት ከተማ እና መንደር በሙሉ በወታደር ስለተወረረ እጅግ አስፈሪ አና ተጨባጭ ፍርሃት ውስጥ መሆናችሁን እንረዳለን፡፡ የአገዓዚ ወታደር በኦሮሚያ ላይ ያደረሰው በጭካኔ የተሞላ እርምጃ ከውስጣችን ልጠፋ አይችልም፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች በትምህርት ዕድሜ ውስጥ ያሉት ተማሪዎችን በጭካኔ ከመግደሉ የተነሳ ልባችን በሃዘን ተሰብረዋል፡፡ ሴቶቻችን በወታደሮች የመደፈራቸውን ዜና ሰምተን ልባችን ቆስለዋል፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት የእናንቴን የነጻነት ጥያቄ ሽብርተኝነት ነው ብሎ የፈረጀውን እኛ አልተቀበልነውም፡፡ በዚህ ላይ ማነው አሸባሪ? ያለምንም ትጥቅ በሰላማዊ መንገድ ጥያቄያቸውን ያቀረቡ ተማሪዎች ወይስ ተማሪዎቹን የሚገድሉ የታጠቁ ሀይላት? እውነት ራሱ ይናገር፡፡

ጥቃት፣ ጭቆና እና ኢፍታዊነት በገዛ መሬታችሁ ላይ እስረኞች ብያደርጓችሁም በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ እንኳ በቁርጠኝነት እና በጀግንነት ትግላችሁን በመቀጠል ላይ ናችሁ፡፡ የኦሮሞ ወጣቶች፣ ሥርዓታችሁ፣ ወኔያችሁ፣ ለነጻነት ያላችሁ ፍቅር፣ ጥንካሬያችሁ እና በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ያሳያችሁት ተቃውሞ አኩርተውናል፡፡ ለኢትዮጵያ ህዝብና ለሌሎችም የብርታት እና የተነሳሽነት ምንጭ ሆናችኋል፡፡ ላደረጋችሁት አስተዋጽኦ የኦሮሞ ትውልድ የሚያመሰግናችሁ ሲሆን የከፈላችሁትን መስዋዕትነት ታርክ ይዘክራል፡፡

የኦሮሞ ህዝብ ትግል በአስከፊ ደረጃ ላይ ደርሰዋል፡፡ በዚህ ጊዜ ወደኋላ መመለስ የለም፡፡ እስከፍጻሜ ከመገስገስ ውጪ ሌላ አማራጭ የለም፡፡ የተከፈለውን መስዋዕትነት ከንቱ ማድርግ አይኖርብንም፡፡ የተቃረበውን ድል ማቋረጥ የከፋ አደጋ ያስከትላል፡፡

ስለዚህ የጀመራችሁን ትግል በብርታት እንድትቀጥሉ ልናደፋፍራችሁ እንወዳለን፡፡ በተለያየ መንገድ ይህ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ ጦርነት አውጇል፡፡ በራሱ ህዝብ ላይ ጦርነት የሚያውጅ መንግስት በስልጣን ልቀጥል አይገባውም፡፡ በመሆኑም ከዚህ ጨቋኝ መሪ ህዝባችንን ነጻ ለማውጣት ትግሉ ተጠናክሮ ልቀጥል ይገባል፡፡

በኦሮሞ ህዝብ ታርክ ውስጥ ወሳኝ በሆነው በዚህ ጊዜ ይህንን የአንድነት መልዕክት እያስተላለፍንላችሁ ለህዝባችን ደህንነት እየጸለይን በዝህ ትግል ውስጥ ማድረግ በምንችለው ሁሉ ከጎናችሁ ሆነን ለመደገፍ ደግመን ቃል እንገባለን፡፡ የኦሮሞ የነጻነት መንፈስ ከዚህ በኋላ የጭቆና እና የባርነት ቀንበር መሸከም ስለማይችል፣ ራቀም ቀረበም ፍትህ በክፉ ላይ ድል እንደምቀዳጅ እና ህዝባችን ድል እንደሚያደርግ አንጠራጠርም፡፡ ታላቁ የኦሮሞ ህዝብ ተመልሶ ነጻ እንደሚሆን እናምናለን!

SOLIDARITY MESSAGE TO OUR COMPATRIOTS

We, the undersigned, representatives of Oromo civic, religious, academic, community and media organizations, hereby in unison convey our heartfelt condolences to those who have lost family members. We also send our unflinching support and message of solidarity to you, our people, who are valiantly resisting the repression by the Ethiopian government.

The Oromo nation has suffered over 120 years of indignity under successive Ethiopian regimes, but the cruelty and viciousness you have been subject to by the EPRDF/TPLF regime in the last few weeks surpasses anything that we have witnessed in recent memory.

We understand that today you are living under a significant amount of fear and duress as a result of the military occupation of your towns and villages. The outrage we feel at the brutality the TPLF Agazi force has unleashed in Oromia is immeasurable. We are heartbroken by the number of school age children the Ethiopian security forces have killed. We are repulsed and outraged by the news of women raped. We reject the Ethiopian government’s characterization of your movement as an act of terrorism. Who is the terrorist here? Are they the unarmed school children demonstrating peacefully or those who are armed and killing them? Let the truth speak for itself.

In spite of all the violence, repression and systemic abuse that has made you prisoners in your own land, you have persevered and heroically continued the struggle under the most difficult of conditions. And to the Oromo youth, your discipline, tenacity, love of liberty, courage and defiance in the face of an adversity, has made us all proud. You are a source of inspiration and strength for all peoples in Ethiopia and beyond. Generations of Oromos will remain indebted to you for your contributions, and history will remember your sacrifice.

The Oromo nation has reached a critical stage in its struggle. At this point, there is no turning back. We have no choice, but to march to the very end. We cannot allow the sacrifices made to be in vain. The consequences of stopping short of ultimate victory will be disastrous.

Therefore, we want to encourage you to remain resolute and courageous as you sustain the struggle. Through its various agents of violence, this government has declared war on the Oromo people. And a government that declares war on the very people it seeks to rule has no moral authority or legitimacy to remain as such. Thus, the struggle to liberate our people from this repressive regime should continue undeterred.

At this critical juncture in our history, as we send you this message of solidarity, we pray for the safety and well-being of our people and recommit ourselves to stand with you and support the struggle with everything at our disposal. As the free Oromo spirit can no longer bear the yoke of bondage and indignity, there is no doubt in our minds that sooner or later justice will prevail over evil and our people will be victorious. We are confident that the great Oromo nation shall once again be free!

—-

– Bet’el Oromo Evangelical Church of Minnesota
– Bilal Oromo Dawa Center of Minnesota
– Macha Tulama Association
– Northern California Oromo Community
– OFC International Support Group
– Oromia Media Network Board
– Oromo American Citizens Council
– Oromo Community of Minnesota
– Oromo Community of Portland
– Oromo Members of the Orthodox Church in the U.S.
– Oromo Studies Association
– Our Redeemer Oromo Evangelical Church of Minnesota
– Tawfiq Islamic Center of Minnesota
– Tawhid Islamic Center of Minnesota
– TUMSA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here