Daily Archives: 2017/03/02

Gaaddisti ofiifuu gaaddissa, Gaaddisa biraa jala galuun issa hin barbaachisu

Seenaa Qabsoo bilisummaa fi Jaarmaaiyaa hawaasummaa Oromoo keessatti waldaa Maccaa Tuulamaa bakka guddaa qabaachuu qofa otoo hin taane Gaaddisa guddaa ka’umsa waan Oromoon qabu...