Nationwide 3 day strike underway in Ethiopian, mainly in Oromia regional state to dismantle fascism

English There day day shutdown nationwide to resist the fascist regime in Ethiopia. In this round of strike, the citizen demanded the following: 1) Immediate and unconditional release of all political prisoners 2) Immediate withdrawal of the army from towns and colleges and returning them to their barracks Afaan Oromo YAADACHIISA: Lagannaan gabaa akkuma karooraatiin guyyoota lamaan itti aananis itti fufa. - Magaalonni har'a hin...

Waadaa saba oromoo oromia!

Baadannoo Dhaamsa qeerroon poolisii oromiyaatti dhammate! Dargaggoota(Qeerroo) Oromoo walloo! “Dhiirti gad jechuu barte firaaf ganzaba hin taatu”

Irreecha: akka mallattoo Aadaa Oromoo fi Oromummaatti

Seensa Sabni oromoos aadaa fi seenaa mataa isaa, kan saba Kuush waliin walitti hidhatu qaba. Kanneen keessaa sirni Gadaa, kan oromoon ittiin walbulchaa ture bakka guddaa qaba. Sirni Gadaa sirna demokraasii ammayyaa waliin yeroo madaalamu seenaa uummata Afrikaa keessatti kan hiriyaa hin qabne ta’uu fi demokrasii Addunyaan kun yeroo ammaa faaristu waliin kan walqixu ykn kan caalu ta’uutti hubanna. Sirni Gadaa...

Metal & Engineering Corporation (METEC) robbed more than 1.2 billion from Oromia regional state, audit reported

Ethiopian become lawless country, Oromia audit office reported  billions of corruption every year, no one will bring Tigray corrupt companies to justice. This year more than 2.7 billion lost in corruption from Oromia. The money went to Tigray companies. Maallaqni odatarri bakka bu'e dhabe sun Agaaziif boorsaan kenname isin jennee turree mitii? Kunoo oduun miidiyaan mootummaa gadi lakkise jeneraalonni METEC...

HOT NEWS