WALGAHII GAMTAA AWUROPPAA IRRAA DARAN FAYYADAMUUF

By: Jawar Mohammed Gamtaan Awuroppa walgahiuin hatattamaa waame injifannoo guddaa gama diplomaasiitin argameedha. Hiree kana daran fayyadamuufi walgahiin kun murtii cimtuu akka dabarsuuf gama qabsaa'aota Oromootin hojiilee armaan gadii hojjachuun barbaachisaadha> 1) Waraqaa sababa, adeemsaafi galii sochii kanaa agarsiisu qopheessuu. Kana warri OSA hojjachaa jiran. 2) Warri Awuroppaa Brussels dhaquu dandeessan mormii sagale maleessa ( quite protest) fuuldura eddoo walgahii sanititti qindeessuun...

OROMIYAA WARAANAAN DOORSISANII HARKA KENNISIISUN WAAN HIN YAADAMNE

Obo Jaawar Mohammed Akkuma kaleessa galgala ibsame Jeneraalonni waraanaa Wayyaanee Oromiyaa ifatti beeksisee Oromiyaa bulchutti seenee jira. Kun tarii waan nama naasisu ta'uu mala. Garuu tarkaanfiin kun waanuma eeggamaa tureefi bu'aa tarsiimoon qabsoo Oromoo fidde ta'uu hubachuu feesisa. Ummanni keenya Oromiyaa kittillayyoota harkaa waan baafateef, Wayyaaneen ifatti as baatee Oromoo humna waraanaatin bulchuuf dirqamtee jirti. Kun ammoo dogongora tarsiimoo hamaa...

Waadaa saba oromoo oromia!

Baadannoo Dhaamsa qeerroon poolisii oromiyaatti dhammate! Dargaggoota(Qeerroo) Oromoo walloo! “Dhiirti gad jechuu barte firaaf ganzaba hin taatu”

Hoggantoonni TPLF miseensota Koree Giduugalaa ta’an walgahii ariifachiisaadhaaf Maqaleetti yaamuun dhagahame.

Adem Misoma Hoggantoonni Wayyaanee TPLF miseensota koree jidugalaa walgahii ariifachiisaadhaaf Maqaleetti waamamuu gabaasan.nu dhaqabe tokko Akka maddeen jedhanitti walgahiin kun Ebla 12,2017 hanga 14,2017tti deemsisama. Ajandaan marii isaanii wal falmii gidduu isaanitti uumamuun addaan isaan qoqqoodee ture furachuuf akka tahetu himama. Gareen Sebaat Naggaan hoogganamuu fi gareen Abbay Walduu Samooraafaa dabalatu walgidduutti rakkoo qabaachuun ibsameera.

HOT NEWS