WALGAHII GAMTAA AWUROPPAA IRRAA DARAN FAYYADAMUUF

By: Jawar Mohammed Gamtaan Awuroppa walgahiuin hatattamaa waame injifannoo guddaa gama diplomaasiitin argameedha. Hiree kana daran fayyadamuufi walgahiin kun murtii cimtuu akka dabarsuuf gama qabsaa'aota Oromootin hojiilee armaan gadii hojjachuun barbaachisaadha> 1) Waraqaa sababa, adeemsaafi galii sochii kanaa agarsiisu qopheessuu. Kana warri OSA hojjachaa jiran. 2) Warri Awuroppaa Brussels dhaquu dandeessan mormii sagale maleessa ( quite protest) fuuldura eddoo walgahii sanititti qindeessuun...

HOT NEWS