Ethiopia the land of brave

https://www.facebook.com/Helenbedeilu/videos/795924170787200/

A Rebel with a Cause Wearing his Cause

Atse Yohanes
A rebel with a reactionary cause, wearing his reactionary cause of a country with democratic emperors (oxymoronic)! He wraps it in “victory for democracy” and walah - shiny new thing.

LABSII NAGAYAA GUMII ABBOOTII GADAA OROMIYAA

Gumiin Abbootii Gadaa Oromiyaa dhimma walitti bu’iinsa ABO fi Mootummaa Jidduu jiru irratti mari’achuuf Waltajjii marii Amajji 14, 2011 qopheessuun isaa ni yaadatama. Marii kanarrattis Hayyu-Dureen ABO Obbo Daawud Ibsaa Waraana Bilisummaa Oromoo ajaja isaanii jala jiru Gumii Abbootii Gadaa, Haadholii Sinqee fi uummata Oromootti dabarsanii kennanii jiru. Mootummaanis murtii Abbootiin Gadaa irra gahan fudhachuuf waadaa galeera. Bu’uuruma kanaatiin...

TPLF Crime Against Humanity

https://youtu.be/4Gi4JUNYDCg

HOT NEWS